సంస్కృతి

మేము బాగా తెలిసిన Guoguang ప్రతి సభ్యుడు లోకి Guoguang కరుగు మరియు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క గూఢచార సంభావ్య సక్రియం Guoguang నిరంతరం అభివృద్ధి పక్షంలోనే.

ఆ ఆధారంగా, మేము సంయోగం ఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైంది "అరుదుగా అన్వేషించండి మరియు సృష్టించడానికి కష్టపడటం" మరియు కంపెనీ హోమ్ సిబ్బంది తీసుకోవల్సి మరియు Guoguang ఒక ప్రత్యేక సంస్థ సంస్కృతి ప్రోత్సహించడానికి అనేక విధాలుగా లో Guoguang ప్రజల సమగ్ర అర్హత పైకెత్తు.

చిత్రాన్ని (1) చిత్రాన్ని (2)

చిత్రాన్ని (3) చిత్రాన్ని (4) చిత్రాన్ని (5) చిత్రాన్ని (6)

చిత్రాన్ని (7) చిత్రాన్ని (8)

చిత్రాన్ని (9)


WhatsApp Online Chat !